Featured


Courses

SETU Waterford offers a broad range of academic programmes from levels 6 to 10 on the national framework of qualifications across Business, Education, Engineering, Health Sciences, Humanities, Science and Computing.

Courses Landing page

Study at SETU Waterford

Discover the routes into studying at SETU Waterford for school leavers, adult learners, further education students, graduates and people who have already started studies elsewhere as well as options for those interested in online courses.

Study at SETU Waterford landing Page

Students

Discover the routes into studying at SETU Waterford for school leavers, adult learners, further education students, graduates and people who have already started studies elsewhere as well as options for those interested in online courses.

Students Landing Page

Schools

SETU Waterford offers a broad range of academic programmes from levels 6 to 10 on the national framework of qualifications across Business, Education, Engineering, Health Sciences, Humanities, Science and Computing.

Schools Landing Page

International

The Office for International Relations co-ordinates the admission, administration and support for international students throughout the course of their studies at SETU Waterford.

International Landing Page

Research

SETU Waterfordis recognised as the leading research performer in the institute of technology sector with research activities that are internationally benchmarked, strategic, and economically relevant. Find out about the amazing multi disciplinary research under way

Research Landing Page

About

Discover the routes into studying at SETU Waterford for school leavers, adult learners, further education students, graduates and people who have already started studies elsewhere as well as options for those interested in online courses.

About Landing Page

News

Uncover the research discoveries, student and staff achievements, human stories, community spirit, global links and external engagement news at SETU Waterford

News Landing Page

Events

From virtual events to conferences, talks, public lectures and happenings in on-campus venues SETU Waterford is a hub of activity. Stay up to date with our calendar of upcoming events.

Events Landing Page
arrow-down

willie I am delighted to welcome you to South East Technological University (WIT).  With a long tradition of leadership in education, SETU Waterford is constantly pushing the boundaries in response to the needs of our students, society and the economy.

It’s no accident that SETU Waterford is Ireland’s leading research-informed institute of technology with a global reputation for innovation and research excellence. The Institute has been focused on creativity and research innovation as a driver of the knowledge society for over 20 years and plays a key role in Ireland’s social, cultural and economic development.

We are committed to excellence in all aspects of our activities which include educating the next generation leaders through our undergraduate and postgraduate programmes; producing highly creative and industry-ready graduates; developing our internationally connected research and innovation eco-system; and evolving our unique model of stakeholder engagement which has had real impact on our economy.

The Institute leverages its national and international partnerships with other education institutes, industry, social and government bodies to ensure the international relevance and excellence of our teaching, research and innovation activities. As President I recognise also that we must be agile enough to be able to support multiple access paths to education as well as the need to deliver flexible modes of learning for an increasingly diverse student body.

Waterford Institute of Technology is a truly international environment with students from 70 countries and strategic collaboration partnerships with over 300 education and industry partners.  We have created an exciting learning environment in the South East of Ireland.

I look forward to welcoming you to WIT.  In our world you are not just a student but a member of a community which values all aspects of life: learning, sport, arts, community engagement and, above all, the person. Through education we open a world of endless possibilities which will challenge, excite and reward you.

 

signature

Prof. Willie Donnelly
President
Waterford Institute of Technology
 

Tá áthas orm fáilte a chur romhat chuig Institiúid Teicneolaíochta, Phort Láirge (WIT).Téann traidisiún na ceannaireachta atá againn san oideachas i bhfad siar agus mar seo tá SETU Waterford i dtús cadhnaíochta i gcónaí agus í ag freagairt do riachtanais ár mac léinn, na sochaí agus an gheilleagair.

Ní de thaisme atá Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge chun tosaigh in Éirinn mar institiúid teicneolaíochta a bhfuil taighde mar bhonn eolais aici, institiúid a bhfuil clú ar fud an domhain uirthi as ucht nualaíochta agus barrfheabhas taighde.  Tá an Institiúid dírithe ar chruthaitheacht agus nuáil taighde agus sochaí an eolais á cur ar aghaidh aici le breis is 20 bliain anuas. Tá príomhról aici i bhforbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíoch na hÉireann.

Táimid tiomanta do bharrfheabhas i ngach gné dár gcuid gníomhaíochtaí ar a n-áirítear oideachas a chur ar an chéad ghlúin eile de cheannairí lenár gcuid clár céime agus iarchéime; ag déanamh céimithe atá thar a bheith cruthaitheach agus ullamh chun tabhairt faoin tionscal; ag forbairt ár n-éiceachóras taighde agus nuálaíochta atá nasctha go hidirnáisiúnta; agus ag cur chun cinn ár múnla uathúil do rannpháirtíocht luchtanna leasa, rud a bhfuil fíorthionchar imeartha aige ar ár ngeilleagar.

Úsáideann an Institiúid a cuid comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta le hinsitiúidí oideachais eile, leis an tionscal agus le heagraíochtaí sóisialta agus rialtais chun a chinntiú go mbaineann ár gcuid gníomhaíochtaí teagaisc, taighde agus nuálaíochta le hábhar agus go bhfuil siad den scoth ar leibhéal idirnáisiúnta. Mar Uachtarán is léir dom leis, gur gá dúinn a bheith aclaí a dhóthain chun a bheith in ann tacú le cosáin rochtana iolracha chuig an oideachas, agus tuigim gur gá modhanna solúbtha foghlama a sholáthar do phobal mac léinn a bhfuil a ilghnéitheacht ag dul i méid riamh is choíche.

Timpeallacht fíoridirnáisiúnta is ea Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge. Freastalaíonn mic léinn as 70 tír uirthi agus tá comhpháirtíochtaí comhoibrithe straitéiseacha le breis is 300 comhpháirtí oideachais agus tionscail againn. Tá timpeallacht foghlama spreagthach cruthaithe againn in Oirdheisceart na hÉireann.

Táim ag súil le fáilte a chur romhat go WIT. Sa domhan seo againne, ní mac léinn tú amháin ach is ball de phobal a bhfuil fíormheas aige ar gach gné den saol tú: foghlaim, spórt, na healaíona, rannpháirtíocht an phobail agus, níos mó ná haon rud eile, an duine. Is trí oideachas a osclaímid saol deiseanna gan teorainn duit, saol a chuirfidh dúshláin romhat, a spreagfaidh tú agus a thabharfaidh luach saothair duit.

 

signature

Prof. Willie Donnelly
An Uachtarán
Institiúid Teicneolaíochta, Phort Láirge

Professor Willie Donnelly was appointed President of South East Technological University (WIT) in April 2015, having held the position of Head of Research and Innovation at the Institute for the previous 10 years. He is also Chair of the Telecommunications Software and Systems Group (TSSG), a world class research mobile service and communications management research centre. 

Prior to entering academia Prof Donnelly worked for 15 years in the telecommunications and utilities industries. He has led more than 30 Pan-European projects working with key international industry players such as Ericsson, D-Telekom, ATOS and Nokia. He is the Irish representative on the European member state Future Internet Forum. He is a founding member of the European Digital Enlightenment Forum which is an expert level Think-Tank providing guidance to Europe on Digital Policy.

Prof. Donnelly’s main research interest is in communications management with particular emphasis on autonomic network management, bio-inspired network management, internet of things and nano communications techniques and the challenges of managing the future internet.

Nationally he has led two HEA funded PRTLI projects, M-Zones and FutureCom. Both projects played a key role in establishing Ireland as a key research and innovation centre in communications management. He was Director of the Science Foundation Ireland Strategic Research Centre (FAME) whose industry partners include Cisco, IBM and Alcatel Lucent. FAME is recognised as one of the world’s leading research centres in communications management. He is a Co-PI on the SFI funded Principle Investigator Precision Dairy project and of the Science Foundation Ireland research centre Connect.  

Prof. Donnelly established the WIT ArcLabs Innovation Centre in 2005, a unique research and innovation platform combining world-class research, entrepreneurial training and business development and high potential start-ups which has led to the creation of more than 500 jobs in the region. It has supported more than 200 industry/academic collaboration over the last 5 years.

The TSSG/ArcLabs has established a cluster of High Potential Start-up companies in mobile services at its research centre at Arclabs which currently employs more than 160 people. He is a founding member of spin-out companies FeedHenry and Zolk C. FeedHenry is a major player in the Enterprise Mobile Applications in the Cloud and Zolk-C is a world leader in location based interaction technologies for tourism. 

Postal Address and Email

President's Office
Waterford Institute of Technology
Cork Road Waterford

E-mail: [email protected]

Staff

Anne Phelan
Senior Administrator
Tel: + 353 51 302745
Email: [email protected]

Mary Hartley
Administrator
Tel: + 353 51 302015
Fax: + 353 51 306277
Email: [email protected]