Featured


Courses

SETU Waterford offers a broad range of academic programmes from levels 6 to 10 on the national framework of qualifications across Business, Education, Engineering, Health Sciences, Humanities, Science and Computing.

Courses Landing page

Study at SETU Waterford

Discover the routes into studying at SETU Waterford for school leavers, adult learners, further education students, graduates and people who have already started studies elsewhere as well as options for those interested in online courses.

Study at SETU Waterford landing Page

Students

Discover the routes into studying at SETU Waterford for school leavers, adult learners, further education students, graduates and people who have already started studies elsewhere as well as options for those interested in online courses.

Students Landing Page

Schools

SETU Waterford offers a broad range of academic programmes from levels 6 to 10 on the national framework of qualifications across Business, Education, Engineering, Health Sciences, Humanities, Science and Computing.

Schools Landing Page

International

The Office for International Relations co-ordinates the admission, administration and support for international students throughout the course of their studies at SETU Waterford.

International Landing Page

Research

SETU Waterfordis recognised as the leading research performer in the institute of technology sector with research activities that are internationally benchmarked, strategic, and economically relevant. Find out about the amazing multi disciplinary research under way

Research Landing Page

About

Discover the routes into studying at SETU Waterford for school leavers, adult learners, further education students, graduates and people who have already started studies elsewhere as well as options for those interested in online courses.

About Landing Page

News

Uncover the research discoveries, student and staff achievements, human stories, community spirit, global links and external engagement news at SETU Waterford

News Landing Page

Events

From virtual events to conferences, talks, public lectures and happenings in on-campus venues SETU Waterford is a hub of activity. Stay up to date with our calendar of upcoming events.

Events Landing Page

Dr. Shane  Grant

Title:

Léachtóir Cúnta sa Ghaeilge/Assistant Lecturer in Irish

School/ Department:

School of Humanities - Arts

Room Name/ Num:

TL117 Tourism & Leisure Education Building

Campus:

Main Campus

arrow-down

My Biography

Cáilíochtaí / Qualifications

 • PhD (Nua-Ghaeilge/Modern Irish), Ollscoil Luimnigh/University of Limerick.
 • Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán/Postgraduate Diploma in Translation, level 9, Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr.
 • An Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí (Seal of Accreditation for Translators), Foras na Gaeilge.
 • TEAL (Teaching English as an Additional Language, ACELS)
 • B.Ed (Bachelor of Education, level 8), Ollscoil Luimnigh/University of Limerick.

Beathaisnéis/Biography

Is as cathair Phort Láirge do Shane ó dhúchas. Bhain sé a bhunchéim san oideachas agus a chéim dhochtúra sa Nua-Ghaeilge amach ó Choláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach. Tá sé ina Léachtóir Cúnta sa Ghaeilge i Roinn na nDán, IT Phort Láirge. Chaith sé tréimhsí ag teagasc agus ag léachtóireacht le Roinn na Gaeilge agus leis an Roinn um Oideachas Teanga agus Litearthachta, Coláiste Mhuire Gan Smál Luimneach agus in Ollscoil Luimnigh. Bhí sé ina Oifigeach Taighde le hÚdarás na Gaeltachta agus le Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh chomh maith.

Shane undertook his undergraduate education and PhD research in Mary Immaculate College, Limerick. He is an Assistant Lecturer in Irish in the Department of Arts at Waterford Institute of Technology. He has lectured previously in Roinn na Gaeilge and in the Department of Language and Literacy Education in Mary Immaculate College and with the School of English, Irish and Communication in the University of Limerick. Shane has also worked as Research Officer with the Research and Sectoral Development Department in Údarás na Gaeltachta and Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh (Iveragh Peninsula Taskforce). 

Research

Spéiseanna Taighde / Research Interests

 • Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge / Contemporary Irish language poetry
 • Cothú na Cruthaitheachta / Factors that foster creativity
 • An tSochtheangeolaíocht / Sociolinguistics
 • Nuachainteoirí / New Speakers
 • Léann an Aistriúcháin / Translation Studies
 • Teanga agus Litríocht Chorca Dhuibhne / Language and Literature of the West Kerry Peninsula
 • Teanga agus Litríocht Uíbh Ráthaigh / Language and Literature of the Iveragh Peninsula, Co. Kerry.

Foilseacháin / Publications

 • Grant, S. (2021) ‘Ní raibh faic againn mar gheall ar ábhar an tsaoil ach fós ní rabhamar bocht: Gnéithe de shaol agus de shaothar Shiobhán Uí Shíthigh’, Irisleabhar Mhá Nuad 2021.
 • Grant, S. (2021) ‘Ait agus Iontach a bheith Beo le Siobhán Ní Dhomhnaill (Coiscéim 2021) agus IDEO Locator le Dubhán Ó Longáin (Coiscéim 2022)’, Aneas, Samhain 2021.
 • Grant, S. (2021) ‘Ó Siochrú agus Ó hAirtnéide: Na hAonaráin’, Comhdháil Chomórtha ar Michael Hartnett, Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach 2019.
 • Grant, S. (2021) ‘An File (Coiscéim 2017) le Mícheál Ó Siochrú’, Feasta, Eanáir 2021.
 • Grant, S. (2020) ‘Cothú na Cruthaitheachta in Uíbh Ráthach’, The Kerryman, 26 Samhain 2020.
 • Grant, S. (2019) ‘An Nuascéal Céanna’, Comhar, Iúil 2019, 79 (7).
 • Grant, S. (2019) ‘Mícheál Ó Siochrú: Buaine an Dúchais’, Irisleabhar Mhá Nuad.
 • Grant, S. (2019) ‘Anailís ar chomhthéacs, ar spriocanna agus ar thorthaí réamh-phróisis na pleanála teanga i Limistéar Pleanála Teanga Chiarraí Theas (Uíbh Ráthach)’, Léann Teanga: An Réiviú, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
 • Grant, S. (2019) ‘An Pobal Léitheoireachta agus Ról an Fhile Chomhaimseartha Gaeilge: Cás-staidéar ar fhilí chomhaimseartha Chorca Dhuibhne agus Uíbh Ráthaigh’, New Perspectives: Postgraduate Symposium on the Humanities Journal (NPPSH).
 • Grant, S. (2019) ‘Ag filleadh ar a bpréamhacha: Ré nua an Fhísdáin’, Feasta, Feabhra 2019.
 • Grant, S. (2019) ‘The Sky is on fire, the river molten: Léirmheas ar ‘Canals of Memory’ (Doghouse Press 2008) le Áine Moynihan Feasta, Eanair 2019.

Comhdhálacha / Conference Contributions:

 • Grant, S. (2021) ‘Leigheas sa dúchas agus sa timpeallacht i bhfilíocht Ghaeilge Paddy Bushe’, ACIS, American Conference of Irish Studies, Ollscoil Uladh, Doire, 2-5 Meitheamh 2021.
 • Grant, S. (2019) ‘Tá sé imithe príobháideach. N’fheadar. Ról an Fhile Chomhaimseartha Gaeilge’, Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 5 Deireadh Fómhair 2019.
 • Grant, S. (2019) ‘‘Bíonn an t-ádh leat má gheibheann tú ceann, má gheibheann tú dhá cheann bíonn tú sna flaithis’ – ‘Anailís ar dhearcadh fhilí chomhaimseartha Chorca Dhuibhne agus Uíbh Ráthaigh ar ghort na léirmheastóireachta Gaeilge’, IASIL (International Association for the study of Irish Literatures), Coláiste na Trionóide, 26ú Iúil 2019.
 • Grant, S. (2019) ‘Ar a gcompord sa bhaile? - Anailís ar léargais ghrúpa nuachainteoirí gur filí Gaeilge iad ar a mbarantúlacht mar bhaill pobail sa dá cheantar Gaeltachta; Corca Dhuibhne agus Uíbh Ráthach’, Galway Conference of Irish Studies 2019, 6ú Meitheamh 2019.
 • Grant, S. (2019) ‘Ó Siochrú agus Ó hAirtnéide: Na hAonaráin’, Comhdháil Mhichíl Uí hAirtnéide, Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach, Bealtaine 2019.
 • Grant, S. (2019) ‘Micheál Ó Siochrú – Féiniúlacht, ról agus ceist an phobail léitheoireachta’, Limerick Postgraduate Research Conference (LPRC), May 2019.
 • Grant, S. (2019) ‘An insurmountable challenge or a favourable opportunity? An analysis of identity and the role of new speakers in the cultivation of Irish poetry in the Dingle (Corca Dhuibhne) and Iveragh Peninsula (Uíbh Ráthach)’, International Conference on Minority Languages (ICML), Leeuwarden, An Ísiltír, Bealtaine 2019.
 • Grant, S. (2019) ‘Opportunities and Challenges – a case study of the role of new speakers of Irish in the cultivation of Irish language poetry in the Gaeltacht regions of the Dingle (Corca Dhuibhne) and Iveragh Peninsula (Uíbh Ráthach)’, Celtic Studies Association of North America (CSANA), Harvard University, Boston, Massachusetts, 12th April 2019.
 • Grant, S. (2018) ‘From lamenting to wrecking: Performance Poetry in the Irish language today’, Poetry in Motion, Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach, Aibreán 2018.
 • Grant, S. (2018) ‘An Fhilíocht Bhéil agus an Cultúr Coiteann’, Limerick Postgraduate Research Conference (LPRC), Coláiste Mhuire Gan Smál, Bealtaine 2018.
 • Grant. S (2018) ‘An idirghabháil idir filí Gaeltachta Chorca Dhuibhne agus Uíbh Ráthaigh agus an Pobal Léitheoireachta’, New Perspectives: Postgraduate Symposium on the Humanities (NPPSH), Ollscoil Mhá Nuad 12ú Deireadh Fómhair 2018.

Aoiléachtaí / Invited Lectures

 • Grant, S. (2019) ‘Cás-staidéar ar chomhthéacs cothaithe, ar chleachtais agus ar fhéiniúlacht fhilí chomhaimseartha Chorca Dhuibhne agus Uíbh Ráthaigh’, Seimineáir Taighde an Earraigh, Roinn na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh, Márta 2019.
 • Grant, S. (2019) ‘The Role of Contemporary Irish Language Poets in the Dingle and Iveragh Peninsulas in County Kerry’, Department of Celtic Languages and Literature, Uppsala University, Sweden, Bealtaine 2019.

 

Teaching

Leibhéal Fochéime/Undergraduate Level:

 • Irish language (A1, A2, B1, B2, C1 CEFR levels)
 • Prós Gaeilge an 20ú & an 21ú haois / 20th & 21st Century Irish language Prose
 • Filíocht an 17ú agus an 18ú haois déag / 17th and 18th Century Irish language Poetry
 • Teanga agus Litríocht na Gaeilge / Irish language and literature
 • Filíocht chomhaimseartha na Gaeilge / Contemporary Irish language poetry
 • An Ghaeilge agus Múineadh na Gaeilge / Irish language and teaching of Irish
 • Filíocht na Nua-Ghaeilge / Modern Irish Poetry
 • Guth na mBan i Nuafhilíocht na Gaeilge / Voice of Women in Modern Irish Poetry 
 • An Ghaeilge i Sochaí na hÉireann / The Irish language in Irish Society
 • An Fhiannaíocht/An Scéalaíocht Ghaisciúil / Heroic Storytelling and Stories of the Fianna
 • Traidisiún na Caointeoireachta / The Keening Tradition
 • An Dírbheathaisnéis sa Ghaeilge / The Irish language Novel
 • An Ainmneolaíocht / Onamastics
 • An Ghaeilge i Meiriceá agus Ceanada (17ú - 21ú haois) / Irish language in America and Canada (17th - 21st century)
 • Traidisiún na Lámhscríbhinní / The Manuscript Tradition
 • IDS (Interdisciplinary Seminars)

Leibhéal Iarchéime/Postgraduate Level

 • Gnéithe de Shochtheangeolaíocht na Gaeilge/Aspects of Irish language Sociolinguistics, MA sa Ghaeilge, Coláiste Mhuire Gan Smál/Mary Immaculate College, Luimneach. 

Professional

Ballraíocht / Membership:

 • ACIS (American Conference for Irish Studies)
 • CSANA (Celtic Studies Association of North America)
 • IASIL (International Association for the Study of Irish Literatures)
 • Craobh Luimnigh, Conradh na Gaeilge, 2018 - 2020. 
 • Grúpa Feidhmitheoireachta Thascfhórsa Uíbh Ráthaigh 2020/ Iveragh Taskforce Implementation Group 2020 - 2021.