About WIT Headers

Documents And PoliciesEmail Disclaimer

Email Disclaimer

WIT Email Disclaimer(s)

This email, its content and any files transmitted with it are intended solely for the addressee(s) and may be legally privileged and/or confidential. Access by any other party is unauthorised without the express written permission of the sender. If you have received this email in error you may not copy or use the contents, attachments or information in any way and any review, use, dissemination, forwarding, disclosure, alteration, printing of this information is strictly prohibited. Please destroy it and notify the sender via return e-mail. Internet communications are not secure unless protected using strong cryptography. This email has been prepared using information believed by the author to be reliable and accurate, but the Institute makes no warranty as to accuracy or completeness. In particular the author does not accept responsibility for changes made to this email after it was sent. Any opinions expressed in this document are those of the author and do not necessarily reflect the opinions of the Institute or its affiliates. This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.

Any further queries please contact [email protected]


Séanadh / Séanta ríomhphoist WIT

Is don seolaí nó do sna seolaithe amháin atá an ríomhphost seo, a ábhar agus aon iatán a ghabhann leis. D’fhéadfadh sé bheith fé phribhléid ó thaobh dlí de agus / nó d’fhéadfadh sé bheith fé rún. Is rochtain neamhúdaraithe í aon rochtain atá ag aon pháirtí eile air gan cead sainráite scríofa ón seoltóir. Má tá an ríomhphost seo faighte agat trí dhearúd ní ceart duit a ábhar, na hiatáin ná haon fhaisnéis a ghabhann leis a chóipeáil nó a úsáid ar aon tslí ar bith. Tá cosc dian ar léirmheas a dhéanamh ar an bhfaisnéis seo agus ar í a úsáid, a scaipeadh, a sheoladh ar aghaidh, a nochtadh, a athrú nó a phriontáil. Scrios í, le do thoil, agus cuir scéala chuig an seoltóir tré ríomhphost fillte. Níl cumarsáid idirlín slán ach amháin má tá sí dá cosaint le cabhair chripteagrafaíochta tréine. D’ullmhaíodh an ríomhphost seo le húsáid fhaisnéise atá iontaofa agus ceart i dtuairim an údair ach ní théann an Institiúid in urrús air ó thaobh cruinnis agus iomláine. Go háirithe, ní ghlacann an t-údar le haon fhreagracht as athruithe a deineadh ar an ríomhphost seo tar éis a sheolta. Aon tuairimí atá curtha in iúl sa cháipéis seo, is tuairimí an údair iad agus ní gá gur mar a chéile iad agus tuairimí na hInstitiúide agus na n-eagraíochtaí atá comhcheangailte léi. Deimhníonn an fonóta seo chomh maith gur seiceáladh an teachtaireacht ríomhphoist seo i dtaca le víris ríomhaire.
 

Má tá tuilleadh eolais uait dein teagmháil le do thoil le [email protected]