Ag féachaint i dtreo na todhchaí le teanga na tíre san oir-dheisceart

Humanities

An bhfuil suim agat stáidéar a dhéanamh ar an nGaeilge ag an triú leibhéal? Tá an Ghaeilge ar fáil ar roinnt cúrsaí ó na healaíona go gnó anseo

Tá oidhreacht agus traidisiún an-tábhachtach ag an nGaeilge san oir-dheisceart. Ní hamháin sin ach tá Ghaeltacht bheo bheathach in iarthar Phort Láirge. Tá anáil na Gaeilge i litríocht, i logainmneacha, agus i gcaint na ndaoine. Mar an institiúid tríú leibhéal is mó sa dúiche tá dualgas ag WIT an Ghaeilge a chothú agus a chur chun cinn.

Cuireadh tús le múineadh na Gaeilge anseo in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge sa bhliain 2009. Is féidir le mic léinn WIT céim a bhaint amach sa Ghaeilge mar chuid den BA (Onóracha) i Roinn na nEalaíon Feidhmeach – BA (Hons) Arts. Mar chuid den BA seo déantar staidéar ar an nGaeilge mar theanga bheo laethúil. Chomh maith leis sin féachann mic léinn ar litríocht na Gaeilge, stair na Gaeilge agus na nGaeilgeoirí i Meiriceá, traidisiún na lámhscríbhinní, na meáin Ghaeilge agus alán eile. Is cúis bróid dúinne é cé chomh cuimsitheach is atá staidéar na Gaeilge anseo.

Is féidir le mic léinn ghnó –Bachelor of Business (Hons) agus mic léinn siceolaíochta – BA (Hons) in Psychology – an Ghaeilge a rognhnú már ábhar roghnach. Cuireann sé seo go mór le CV na mac léinn mar taispeánann sé cumas cognaíoch nach bhfaigheadh an mac léinn leis an ngnó nó leis an tsiceolaíocht amháin.

Má dhéanann tú staidéar ar an nGaeilge anseo i WIT gheobhaidh tú léargas ar oidhreacht, ar fhéiniúlacht, ar litríocht agus ar saol comhamsieartha na nGaeilgeoirí agus na nÉireannach i gcoitinne. Beidh an cumas agat léiriú eile a fháil ar an domhain trí lionsa teanga eile. Cuirfear le do scileanna idirchultúrtha. Chomh maith leis sin cuirfear go mór le do dheiseanna fostaíochta sna réimsí seo a leanas: iriseoireacht, múinteoireacht, aistritheoireacht, taighde, seirbhís poiblí, na healaíona, na meáin, seirbhís taidhleoireachta agus réimsí eile leis.

Related Courses

Bachelor of Business (Honours) in  Business (Common Entry)
Bachelor of Arts (Honours) in  Psychology
Bachelor of Arts in  Arts (Hons)

Featured News