An chéad ghlúin eile de scannánóirí Nemeton TV agus I.T. Phort Láirge

Humanities
Rang 2019

Rang 2019

I mbliana, beidh tograí na mac léinn le feiceáil ag clann, cairde is an pobal ag Pictiúrlann SGC i nDún Garbhán ag 1:00pm ar an 15ú Bealtaine

Is am chorraitheach í seo dona micléinn ar Ard Dioplóma I.T.Phort Láirge i Léiriú Teilifíse agus na Meáin Dhigiteacha. Lonnaithe i Nemeton, Léiritheoirí Teilifíse I nGaeltacht na Rinne sna Déise, tá na micléinn díreach críochnaithe ar rogha fairsing drámaí agus cláracha faisnéise. Agus iad a teacht i gcomharbacht ar iar chéimithe ón gcúrsa, tá an buíon óg scannánaithe seo ag súil le gradaim a bhuachaint agus go gcraolfar a gcuid saothair ar theilifís, chomh maith le bheith craolta ag na féiltí scannáin is fearr dá bhfuil ann. Níos tábhachtai ná aon rud eile, féadfaidh siad bheith ag tnúth le deiseanna fostaíochta I dtionscoil bríomhar a bhfuil a gcuid scileanna de dhíth air.

Díoltas le John Foley

Rinne an grianghrafadóir rathúil John Foley clár faisnéise darb ainm ‘Díoltas’. Tá sé bunaithe ar an bhfuadach brúidiúil, an phríosúnacht agus an léirscrios ar an cigire RIC Gilbert Potter i 1921 i rith Cogadh na Saoirse. Léiríonn an clár seo na laethanta dheireanacha a chaith Potter i dtithe sábháilte sna Comaraigh mar laethanta dian crua. Insíonn daoine áitiúla scéal Potter, rud a chuireann dearcadh níos doimhne agus taobh pearsanta leis an scéal fíorspéisiúil seo.    

An Seanléim le Kevin Daly                                   

Féachann iománaí Dún Garbhán Kevin Daly ar an tionchar millteach a bhí ag gortú ar imreoirí óga sa chlár faisnéise meallacach ‘An Seanléim’. Nuair a stróic seanimreoir mionúir agus faoi 21 Chorcaí Aaron Ward a ballnasc cruciate, cheap sé go raibh a sheársa críochnaithe. Sa chlár faisnéise seo, feicimid eagla Aaron faoina thodhcaí sa sport, na dúshláin intinneacha agus fisiciúla a bhí roimhe agus na céimeanna a bhí air glacadh chun teacht ar ais ón ngortú treascrach seo.

Guth an Cheoil le Caoimhe Morrissey & Andy O’Leary

Nochtainn an ceoltóir éirimiúla Cláiríneacha Caoimhe Morrissey agus Andrew O’Leary as Corcaigh cumhacht na teiripe cheoil ina gclár faisnéise chroíúil Guth An Cheoil. Maireann James le Down Syndrome, agus ins an chlár faisnéise  seo, téimid ar aistear leis agus lena chlann agus faighimid amach an sochar a fhaigheann sé as teiripe cheoil ina shaol.     

Cara nó Namhaid le Laura Coady & Eannaí O’Sullivan                        

Cheangail Laura Coady as Port Láirge agus Eannaí O’Sullivan as Corcaigh le chéile chun a ndráma sitcom féin Cara Nó Namhaid’. a scríobh, a léiriú agus a stiúradh. Nuair a bhíonn ar bheirt mhic léinn le phearsantacht an-difriúil cónaí le chéile, agus mar bharr ar an ndonas, an seomra céanna a roinnt, tagann amhras orainn: an mbeidh na cailíní seo in ann cairdeas a dhéanamh? Nó an mbeidh gaol olc ag na cailíní go deo le fonn faill anála ag an mbeirt acu?

Bígí Sibh Féín le Cillian McGabhann

Chruthaigh Cillian McGabhann clár tarraingteach darb ainm Bígí Sibh Féin. Taispeánann sé na buntáistí a bhaineann leis an gceol agus le bheith ag scríobh agus ag taifead ceoil agus grinn. Cabhraíonn na rudaí seo leis an domhain a fheiceáil le súil eile.

Nuacht Nocht Anocht le Helena Keane

Tháinig Helena Keane as Contae na Mí chuig an Rinn i mí Mheán Fómhair seo caite chun tabhairt faoin Ard Diplóma i dTeilifís agus Meáin Dhigiteacha i Nemeton le hintinn a brionglóide de ghreann a scríobh a chuir i ngníomh. Scríobh sí Nuacht Nocht Anocht- clár scigaithrise le formáid chlár chúrsaí reatha a dhéanann imscrúdú ar ábhair sheafóideacha an tsaoil seachas mórscéalta an lae.  Feicimid féith an ghrinn go smior agus bua na scríobhneoireachta atá ag Helena go cumhachtach sa chlár greannmhar seo.  

Págánach le Amii Mc Guinness                                               

Scrúdaíonn ealaíontóir Phort Láirge Amii McGuinness ábhar an Phagánachais in Éirinn inniu ina clár faisnéise 'Págánach'. Téann Amii timpeall na tíre ag labhairt le daoine Pagánacha, ag lorg freagra do na ceisteanna: ‘An bhfuil Pagánachas fós beo in Éirinn inniu? Agus cad a spreagann daoine an slí beatha seo a ghlacadh? Rinneadh an clár faisnéise seo chun cabhair a thabhairt le daoine creideamh, ceol, stair agus deasghnátha Pagánacha a thuiscint.

Oglaigh Rojava le Leo De Moinbhíol 

In Oglaigh Rojava soláthraíonn Leo De Moinbhíol léargas uathúil nochtadh ar an tionscnamh Réabhlóideach ollmhór atá ar siúl i Kurdistan i dTuaisceart Siria. Cheangail daoine Éireannacha agus óglaigh idirnáisiúnta eile leis an Réabhlóid Rojava in aghaidh ISIS chun troid ar son cearta daonna na Kurds. Ins an chlár faisnéise tarraingteach seo, buailimid leis na hóglaigh seo agus faighimid amach cad a spreagann siad chun cabhair a thabhairt do dhaoine ina leithéid críche dáinséarach seo.


Tá an Cúrsa Iarchéime Ard Dioplóma, atá aitheanta agus molta go forleathan, creidiúnaithe ag Institiúd Theicneolaíochta Phort Láirge agus tugann Údarás na Gaeltachta tacaíocht chomh maith. Tuigtear go forleathan gur é an cúrsa i rannóg na meáin is mó a dhíríonn ar thionscal na teilifíse. Creideann an foireann go láidir go bhfuil cúrsaí tríú leibhéil dlúthbhainteach, fuinniúil agus go réitíonn siad micléinn don tionscol. Más os comhair ná taobh thiar den gceamara atá beartaithe ag na scoláirí, tá an cursa ansin chun cuidiú leo agus na scileanna riachtanacha sin a mhúineadh dóibh.  Le blianta beag anuas, tá an SMEDIA (Student Media Award) sa chatagóir Léiriúcháin Teilifíse i nGaeilge – Faisenéis agus Drámaíocht buaite ag na scoláirí.

 

Rithfidh an cúrsa seo ó Mheán Fómhair 2019 go dtí Bealtaine 2020.

Tuilleadh Eolais: Déan teagmháil le [email protected]  058 46696

www.nemeton.ie/training      www.wit.ie

Related Courses

Higher Diploma in Arts in  TV & Media Production - LÉIRIÚ TEILFÍSE AGUS NA MEÁN

Featured News