Cuireann an tAire Kyne béim ar thaighde sa Ghaeilge ag WIT

Humanities
An Dr Suzanne Denieffe (Ceann Scoil na nDaonnachtaí, WIT), An tAire Seán Kyne TD (Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin), agus an Dr Séamus Dillon (Léachtóir agus Taighdeoir i WIT).

An Dr Suzanne Denieffe (Ceann Scoil na nDaonnachtaí, WIT), An tAire Seán Kyne TD (Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin), agus an Dr Séamus Dillon (Léachtóir agus Taighdeoir i WIT).

Tá an Dr Séamus Dillon i Roinn na dTeangacha, na Turasóireachta agus an Fháilteachais (Scoil na nDaonnachtaí) i WIT ag obair ar thaighde chun cuimhní, scéalta agus cuntais ar an nGaeilge labhartha i Meiriceá a bhailiú. Cuirfidh an taighde seo go mór lenár

Tá an Dr Séamus Dillon i Roinn na dTeangacha, na Turasóireachta agus an Fháilteachais (Scoil na nDaonnachtaí) i WIT ag obair ar thaighde chun cuimhní, scéalta agus cuntais ar an nGaeilge labhartha i Meiriceá a bhailiú. Cuirfidh an taighde seo go mór lenár dtusicint ar stair na Gaeilge labhartha i Meiriceá. 

Cuairt an Aire Kyne TD ar WIT

Thug an Dr Dillon cuntas ar an taighde don Aire Seán Kyne TD (Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin) ar an 30 Samhain. Chuir an tAire fáilte roimh an tionscnamh seo. “Is fiú go mór an taighde seo a dhéanamh agus cuirfidh sé go mór lenár dteagmháil agus ár gcuid oibre leis an diaspóra i Meiriceá” a dúirt an tAire. Chuir an Dr Richard Hayes (Leas-Uachtarán ar Straitéis agus Trasfhoirmiú Institiúideach) fáilte roimh chuairt an Aire agus thug sé léargas dó ar thábhacht na Gaeilge i bPlean Straitéiseach WIT (2018-2021) a foilsíodh le déanaí. “Déanann Plean Straitéiseach Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge (WIT), a foilsíodh le déanaí, forálacha speisialta don Ghaeilge agus tugann sé tacaíocht ar leith do Ghaeltacht na nDéise” a dúirt an Dr Hayes.

An Ghaeilge i WIT

Chuir Ceann Scoil na nDaonnachtaí, an Dr Suzanne Denieffe, béim ar leith ar thábhacht na Gaeilge mar ábhar acadúil sa Scoil: “Tá an Ghaeilge i gcónaí ag fás mar ábhar acadúil anseo. Tá fonn orainn na modúil agus na cláir Ghaeilge atá againn, a fhorbairt, a chur chun cinn agus a chur ar fáil trasna na hInstitiúide”.

Tacaíocht an Aire

Leanfaidh cainteanna idir an Dr Dillon agus Roinn an Aire chun na féidearthachtaí don tionscnamh taighde seo a fhiosrú. “Táim ag tnúth go mór le leanúint ar aghaidh leis an taighde seo go háirithe anois agus tacaíocht faighte agam ón Aire agus ón Roinn”, a dúirt an Dr Dillon. Tá achoimre ar an tionscnamh ag [url=https://gaeilgestoriesamerica.com/]https://gaeilgestoriesamerica.com/[/url] agus tá cuntas Twitter ag @gaeilgeUSAstory.


Featured News