Mac léinn de chuid WIT ag ceiliúradh ochtó bliain ar an saol

Humanities
Mature student officer Steve Daly, WITSU, Tom Boyle, and Séamus Ó Diollúin, lecturer, WIT

Mature student officer Steve Daly, WITSU, Tom Boyle, and Séamus Ó Diollúin, lecturer, WIT

Bhain Tom Boyle, mac léinn in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge, 80 bliain amach ar an 25 Deireadh Fómhair. Bhí ceiliúradh aige le pobal WIT

Bhain Tom Boyle, mac léinn in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge, 80 bliain amach ar an 25 Deireadh Fómhair. Bhí ceiliúradh aige le pobal WIT.

Tom Boyle

Tá Tom Boyle ag déanamh staidéar ar an nGaeilge agus ar an mBéarla mar chuid den Bhaitsiléir Ealaíon (Onórach) i Roinn na nEalaíon Feidhmeach i Scoil na nDaonnachtaí. Is mac léinn aibí é Tomas agus bhí an-lá againn ar an 25 Deireadh Fómhair nuair a céiliuradh breithlá Tomas agus ochtó bliain d’aois bainte amach aige.

An-mheas

Tá an-mheas ag a chuid léachtóirí ar Thomás agus an t-éacht atá déanta aige ag teacht thar n-ais go dtí an coláiste chun chéim a bhaint amach. Réitíonn Tomás go han-mhaith lena chomhscoláirí  agus is léir go bhfuil an-mheas acu air chomh maith. Ní amháin sin ach tugann Tomás comhairle dóibh agus cabhraíonn sé leo nuair a bhíonn cabhair ag teastáil.  Guímid gach rath ar Thomás leis an gcuid seo da shaol. Lá Breithe Sona Duit, a Thomáis… is aoibhinn beatha an scoláire!

Related Courses

Bachelor of Arts in  Arts (Hons)

Featured News