Irish Major

humanitiesIrish Major

Irish Major

Irish is available at WIT as a subject on both the Bachelor of Arts (Honours) [WD200] and the Bachelor of Arts (Honours) in Psychology [WD163]. Arts students can choose to Major in Irish. Students on both Arts and Psychology can take Irish as a Minor (second or third) subject.

When you study Irish at Waterford Institute of Technology (WIT) you will receive lots of

opportunities to speak the language and to use it in lots of different contexts. During your time here at WIT you will develop your Irish language skills (reading, writing, listening and speaking) in order to gain fluency in the language. As part of the BA Arts course you will study aspects of the Irish language including its traditions and customs, place names, Irish language media, Irish language literature, and the Irish language in the USA. You will also learn the skills to be able to operate effectively in an Irish speaking work environment. Gaeltacht na nDéise is located in County Waterford and there is a huge emphasis in the Irish course on Gaeilge na nDéise. 

Má dhéanann tú staidéar ar an nGaeilge anseo in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge (ITPL) gheobhaidh tú an deis an teanga a labhairt agus úsáid a bhaint aisti i gcomthéacsanna éagsúla. Le linn do chuid ama anseo tabharfar gach deis duit líofacht a bhaint amach sa Ghaeilge. Mar chuid den chúrsa déanfaidh tú staidéar ar ábhar mar nósanna agus traidisúin na nGael, na meáin Ghaeilge, lámhscríbhinní na Gaeilge, an Ghaeilge i Meiriceá, litríocht na Gaeilge agus go leor eile. Chomh maith leis sin beidh tú ábalta forbairt agus buanú a dhéanamh ar na scileanna teanaga atá agat, idir labhairt, éisteacht, léitheoireacht agus scríbhneoireacht. Ag deireadh an chúrsa beidh sé ar do chumas feidhmiú go héifeachtach i suíomh oibre trí mheán na Gaeilge. Tá Gaeltacht na nDéise gar don Institiúid agus is mór an acmhainn í seo. Tá béim mhór ar Ghaeilge na nDéise I múineadh na teanga anseo in ITPL.

Bainfidh tú an-sult as staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge anseo in ITPL. Baintear úsáid as modhanna teagaisc nua-aimseartha agus tá béim mhór ar labhairt na teanga. Roghnaigh an Ghaeilge mar ábhar staidéir anseo agus ní bheidh aiféala ort! Bain céim sa Ghaeilge amach!

Staidéar Iarchéime/ Postgraduate Study: The Bachelor of Arts (Honours) will give you a very strong foundation to continue on to postgraduate study in the language. 

Deiseanna Fostaíochta le Gaeilge/ Employment Opportunities with Gaeilge: media, teaching, translator, interpreter, research, journalism, public sector, technology and business among many others.

Contact/Tuilleadh Eolais: An Dr Séamus Ó Diollúin- [email protected][email protected]

Back to Course

Year 1
Semester 1 Semester 2

An Ghaeilge B1.3

An Ghaeilge B1.4

Traidisiúin Cheoil na hEireann

Tradisiúin agus Nósanna na nGael

Language Learning Skills

Scríbhneoireacht Fheidhmiúil

Critical and Creative Thinking

Introduction to Research Methods

Minor Subject 1 Module 1

Minor Subject 1 Module 2

Minor Subject 2 Module 1

Minor Subject 2 Module 2

 

Year 2
Semester 3 Semester 4

An Ghaeilge B2.1

An Ghaeilge B2.2

Elective 

Na Meáin Ghaeilge: Na Meáin Chlóite, Chraolta agus ar Líne

Traidisiún na Lámhscríbhinní san 18ú agus 19ú hAois

Scríbhneoireacht Phróisis 1: Léirmheastóireacht

Interdisciplinary Seminar 1

Interdisciplinary  Seminar 2

Minor Subject Module 3

Minor Subject 1 Module 5

Minor Subject Module 4

Minor Subject 2 Module 6

 

Year 3
Semester 5 Semester 6

An Ghaeilge B2.3

An Ghaeilge C1.1

Nuafhilíocht na Gaeilge

Prós Gaeilge an 20ú agus an 21ú haois

Elective 

Elective

Interdisciplinary Seminar 3

Interdisciplinary Seminar 4

Minor Subject Module 7

Minor Subject 1 Module 9

Minor Subject Module 8

Minor Subject 2 Module 10